နဖူးစည်း ၄၅
ကတ်သေတ္တာ
ကတ်သေတ္တာ
မေးလ်ဘောက်စ်
မေးလ်ဘောက်စ်
အခြေခံ နှင့် အဖုံး ဘောက်စ်
အခြေခံ နှင့် အဖုံး ဘောက်စ်
အံဆွဲသေတ္တာ
အံဆွဲသေတ္တာ
စျေးဝယ်စက္ကူအိတ်
စျေးဝယ်စက္ကူအိတ်
BOOK-SHAPE BOX
BOOK-SHAPE BOX
ပို့ဆောင်ရေးသေတ္တာ
ပို့ဆောင်ရေးသေတ္တာ
ထုတ်လုပ်သူ စိတ်ကြိုက် စက္ကူပြွန်ထုပ်ပိုးသေတ္တာနှင့် ဆလင်ဒါပုံးလက်ဆောင်

ထုတ်လုပ်သူ စိတ်ကြိုက် စက္ကူပြွန်ထုပ်ပိုးသေတ္တာနှင့် ဆလင်ဒါပုံးလက်ဆောင်

ထုတ်လုပ်သူစိတ်ကြိုက်တံခါးနှစ်ထပ်ထုပ်ပိုးစက္ကူသေတ္တာ

ထုတ်လုပ်သူစိတ်ကြိုက်တံခါးနှစ်ထပ်ထုပ်ပိုးစက္ကူသေတ္တာ

စိတ်ကြိုက် Kraft Paper Notebook Writing Notepad

စိတ်ကြိုက် Kraft Paper Notebook Writing Notepad

ထုတ်လုပ်သူ စိတ်ကြိုက်ဒိုင်ယာရီမှတ်စုစာအုပ် Notepad

ထုတ်လုပ်သူ စိတ်ကြိုက်ဒိုင်ယာရီမှတ်စုစာအုပ် Notepad

ထုတ်လုပ်သူများ စိတ်ကြိုက် Book-shape Box ထုပ်ပိုးသေတ္တာများ

ထုတ်လုပ်သူများ စိတ်ကြိုက် Book-shape Box ထုပ်ပိုးသေတ္တာများ

ကြည်လင်သော ပြတင်းပေါက်ပါသော စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်စာအုပ်အမျိုးအစား ထုပ်ပိုးသေတ္တာများ

ကြည်လင်သော ပြတင်းပေါက်ပါသော စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်စာအုပ်အမျိုးအစား ထုပ်ပိုးသေတ္တာများ

ကြည်လင်သော ပြတင်းပေါက်ဖြင့် စိတ်ကြိုက် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အံဆွဲ ထုပ်ပိုးသည့် သေတ္တာများ

ကြည်လင်သော ပြတင်းပေါက်ဖြင့် စိတ်ကြိုက် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အံဆွဲ ထုပ်ပိုးသည့် သေတ္တာများ

ဖဲကြိုးလက်ကိုင်ပါသောအိတ်ဆောင်အိတ်ဆောင်အိတ်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးအိတ်

ဖဲကြိုးလက်ကိုင်ပါသောအိတ်ဆောင်အိတ်ဆောင်အိတ်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးအိတ်

စိတ်ကြိုက် LOGO ပုံနှိပ်အိတ်ဆောင်အိတ် စျေးဝယ်လက်ကိုင်အိတ်

စိတ်ကြိုက် LOGO ပုံနှိပ်အိတ်ဆောင်အိတ် စျေးဝယ်လက်ကိုင်အိတ်

စိတ်ကြိုက်သံလိုက်ခေါက်နိုင်သောဝိုင်ထုပ်ပိုးမှုသေတ္တာ

စိတ်ကြိုက်သံလိုက်ခေါက်နိုင်သောဝိုင်ထုပ်ပိုးမှုသေတ္တာ

စိတ်ကြိုက်နာရီအံဆွဲသေတ္တာကတ်ထူပြားထုပ်ပိုးသေတ္တာ

စိတ်ကြိုက်နာရီအံဆွဲသေတ္တာကတ်ထူပြားထုပ်ပိုးသေတ္တာ

ငွေရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးသေတ္တာ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးအတွင်းပိုင်းဗန်းပါသောသေတ္တာ

ငွေရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးသေတ္တာ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးအတွင်းပိုင်းဗန်းပါသောသေတ္တာ

စိတ်ကြိုက် Heaven And Earth Gift Box အထည် ဖိနပ် ထုပ်ပိုးသေတ္တာ

စိတ်ကြိုက် Heaven And Earth Gift Box အထည် ဖိနပ် ထုပ်ပိုးသေတ္တာ

စိတ်ကြိုက်ဖုန်းနှင့် ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုပ်ပိုးသည့်သေတ္တာ ကောင်းကင်နှင့် ကမ္ဘာမြေလက်ဆောင်သေတ္တာ

စိတ်ကြိုက်ဖုန်းနှင့် ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုပ်ပိုးသည့်သေတ္တာ ကောင်းကင်နှင့် ကမ္ဘာမြေလက်ဆောင်သေတ္တာ

စိတ်ကြိုက်လက်ဝတ်ရတနာထုပ်ပိုးပွဲတော်လက်ဆောင်သေတ္တာ ကောင်းကင်နှင့်ကမ္ဘာမြေထုပ်ပိုးသေတ္တာ

စိတ်ကြိုက်လက်ဝတ်ရတနာထုပ်ပိုးပွဲတော်လက်ဆောင်သေတ္တာ ကောင်းကင်နှင့်ကမ္ဘာမြေထုပ်ပိုးသေတ္တာ

စိတ်ကြိုက် Coated Glossy Cardboard Paper Packaging Box Foldable Box

စိတ်ကြိုက် Coated Glossy Cardboard Paper Packaging Box Foldable Box

စိတ်ကြိုက် Hexagon Double Door Gift Box Magnetic Closure Packaging Box

စိတ်ကြိုက် Hexagon Double Door Gift Box Magnetic Closure Packaging Box

စိတ်ကြိုက် အံဆွဲသေတ္တာများနှင့် အံဆွဲထုပ်ပိုးမှု စက္ကူသေတ္တာများ

စိတ်ကြိုက် အံဆွဲသေတ္တာများနှင့် အံဆွဲထုပ်ပိုးမှု စက္ကူသေတ္တာများ

ပိုမိုသိရှိရန်

ထုတ်လုပ်သူ စိတ်ကြိုက် စက္ကူပြွန်ထုပ်ပိုးသေတ္တာနှင့် ဆလင်ဒါပုံးလက်ဆောင်
ထုတ်လုပ်သူစိတ်ကြိုက်တံခါးနှစ်ထပ်ထုပ်ပိုးစက္ကူသေတ္တာ
စိတ်ကြိုက် Kraft Paper Notebook Writing Notepad
ထုတ်လုပ်သူ စိတ်ကြိုက်ဒိုင်ယာရီမှတ်စုစာအုပ် Notepad
ထုတ်လုပ်သူများ စိတ်ကြိုက် Book-shape Box ထုပ်ပိုးသေတ္တာများ
ကြည်လင်သော ပြတင်းပေါက်ပါသော စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်စာအုပ်အမျိုးအစား ထုပ်ပိုးသေတ္တာများ
ကြည်လင်သော ပြတင်းပေါက်ဖြင့် စိတ်ကြိုက် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အံဆွဲ ထုပ်ပိုးသည့် သေတ္တာများ
ဖဲကြိုးလက်ကိုင်ပါသောအိတ်ဆောင်အိတ်ဆောင်အိတ်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးအိတ်
စိတ်ကြိုက် LOGO ပုံနှိပ်အိတ်ဆောင်အိတ် စျေးဝယ်လက်ကိုင်အိတ်
စိတ်ကြိုက်သံလိုက်ခေါက်နိုင်သောဝိုင်ထုပ်ပိုးမှုသေတ္တာ
စိတ်ကြိုက်နာရီအံဆွဲသေတ္တာကတ်ထူပြားထုပ်ပိုးသေတ္တာ
ငွေရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးသေတ္တာ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးအတွင်းပိုင်းဗန်းပါသောသေတ္တာ
စိတ်ကြိုက် Heaven And Earth Gift Box အထည် ဖိနပ် ထုပ်ပိုးသေတ္တာ
စိတ်ကြိုက်ဖုန်းနှင့် ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုပ်ပိုးသည့်သေတ္တာ ကောင်းကင်နှင့် ကမ္ဘာမြေလက်ဆောင်သေတ္တာ
စိတ်ကြိုက်လက်ဝတ်ရတနာထုပ်ပိုးပွဲတော်လက်ဆောင်သေတ္တာ ကောင်းကင်နှင့်ကမ္ဘာမြေထုပ်ပိုးသေတ္တာ
စိတ်ကြိုက် Coated Glossy Cardboard Paper Packaging Box Foldable Box
စိတ်ကြိုက် Hexagon Double Door Gift Box Magnetic Closure Packaging Box
စိတ်ကြိုက် အံဆွဲသေတ္တာများနှင့် အံဆွဲထုပ်ပိုးမှု စက္ကူသေတ္တာများ

ပိုမိုသိရှိရန်

မြန်ဆန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှု

ဖောက်သည်များအား လူသားဆန်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးဆောင်ရန် SenYu ၏ လိုက်စားခြင်းဖြစ်သည်။

ဖိုင်_၅
ဖိုင်_၉
ဖိုင်_၁၀
ဖိုင်_၇
ဖိုင်_၈
ဖိုင်_၆

စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးသေတ္တာများ ထုတ်လုပ်သူ

Senyuထုပ်ပိုးခြင်းကို 2002 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။

Senyu Packaging သည် 2002 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Guangdong ပြည်နယ်၊ Shenzhen တွင် တည်ရှိပြီး ပေါင်းစပ်ထုပ်ပိုးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ထောက်ပံ့မှု ကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထိရောက်သော ပို့ဆောင်မှုတို့တွင် အတွေ့အကြုံ ကြွယ်ဝသော ထုပ်ပိုးပစ္စည်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
စက်ရုံ
စက်ရုံ ၂
စက်ရုံ ၃

စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှု FAQ

စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်အများဆုံးမေးခွန်းအချို့ကို ကျေးဇူးပြု၍ဖတ်ပါ။

စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်း

စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အုပ်ထားသောစက္ကူ၊ ကော်ဖတ်စက္ကူ၊ လက်မှုစက္ကူ၊ စက္ကူဘုတ်၊ အထူးစက္ကူနှင့် အခြားပစ္စည်းများအပါအဝင် စက္ကူပုံးအမျိုးမျိုးကို သင့်အား ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။

စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ခြင်း။

စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ခြင်း။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ CMYK၊ deboss/emboss၊ UV၊ foil stamping စသည်တို့အပါအဝင် ပုံနှိပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။

ဒီဇိုင်းသေတ္တာ

ဒီဇိုင်းသေတ္တာ

သင့်တွင် ဒီဇိုင်နာမရှိသော်လည်း သင့်ကိုယ်ပိုင်သေတ္တာများကို ဖန်တီးလိုပါက၊ သင့်တောင်းဆိုချက်များအရ သေတ္တာများကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန် ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း

သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း

အများအားဖြင့်၊ နမူနာများကို လေကြောင်းဖြင့် သယ်ယူကြပြီး ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်အများကို ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် သွားကြသည်။သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမုဒ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရွေးချယ်ပါမည်။

စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှုလမ်းညွှန်များ

နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့် ထုတ်ကုန်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှု၊ ဘောက်စ်ပုံစံများ၊ ဘောက်စ်ဒီဇိုင်း၊ လက်လီ e-commerce၊ eco-friendly သေတ္တာများ၊ သင်္ဘောတင်နည်းဗျူဟာ၊ သေတ္တာအရွယ်အစား၊ တံဆိပ်တပ်ခြင်းနှင့် အခြားအရာများအကြောင်း သိထားသင့်သည့် အကြံပြုချက်များကို အရှိန်မြှင့်လိုက်ပါ။

သတင်းစင်တာ

ကုမ္ပဏီ Proflie
ကုမ္ပဏီ Proflie

သတင်းစင်တာ

ဝန်ဆောင်မှုကောင်း
ဝန်ဆောင်မှုကောင်း

သတင်းစင်တာ

နမူနာပြပွဲ
နမူနာပြပွဲ